Hier bent u: Prijzen

Lesgeld

Inschrijfgeld

Vanaf 1 Januari 2020 bedraagt het inschrijfgeld € 15,-. Dit kunt u zelf overmaken op onze rekening. na uitschrijving kunt u het inschrijfgeld niet terug krijgen.

IBANNR: NL38ABNA0831437316 t.n.v. Sammy's Zwemschool onder vermelding van de naam van uw kind. U Heeft geen recht op restitutie van gelden

Abonnementsgelden

Het is alleen mogelijk om uw abonnementsgeld (lesgeld) te betalen per automatische incasso. Hiervoor geeft u bij start van de zwemlessen een Machtiging Automatische Incasso af. Bij het incidenteel missen van een zwemles bieden wij de service een Inhaalles te reserveren. Let wel op, deze Inhaalles heeft geen geldelijke waarde en kan dus ook niet als lesgeldbetaling worden ingezet. De Inhaalles vervalt ook na 5 weken. 

Oefenen en Diplomazwemmen

Wij hebben bij Sammy's zwemschool geen proefzwemmen.

Wij oefenen in het grote bad, Zwembad Albrandswaard, kijken of kinderen eraan toe zijn en of zij de druk aankunnen van het diploma zwemmen. de kinderen die daar al zelf zwemmen worden gewoon in hun lessen beoordeeld.

Wij willen geen stress !! Plezier en persoonlijke aandacht staat bij ons voorop! (Zie onder kopje 'Nieuws')
De betaling voor het diplomazwemmen vindt afzonderlijk plaats en zijn dus niet bij het abonnementsgeld inbegrepen. De bedragen hiervoor maakt u zelf over onder vermelding van de naam van uw kind.

Automatisch incasso  

Bij Sammy's Zwemschool werken wij met een vast maandelijks tarief. U betaalt het lesgeld voor één jaar (42 weken) zwemles in twaalf gelijke delen. Vanzelfsprekend is er bij het bepalen van de tarieven rekening gehouden met vakanties en feestdagen. In de zomervakantie kunnen gewoon nog lessen worden afgenomen. Deze zijn dan extra en worden niet in rekening gebracht in het maandelijkse bedrag.


Om via een automatisch incasso bedragen van uw rekening te mogen schrijven, is er toestemming van u nodig. Deze toestemming vragen wij via een machtiging tot automatische incasso. Dit formulier krijgt u samen met de bevestiging inschrijving toegestuurd en dient u ondertekend aan ons retour te zenden. Na ontvangst van dit formulier worden de gegevens definitief in ons systeem geactiveerd. 

Zodra er lessen gevolgd worden, wordt het lesgeld automatisch bij u geďncasseerd. Bij het niet nakomen van uw verplichtingen doordat een automatische incasso wordt geweigerd, wordt er contact met u opgenomen. Indien de verplichting niet binnen 7 dagen wordt betaald, wordt er een herinnering toegestuurd. Als wij het openstaande bedrag niet binnen de hiervoor gestelde termijn hebben ontvangen, dragen wij de vordering ter incasso over aan DAS Incasso. In dat geval komen de buitengerechtelijke incassokosten voor uw rekening. Deze incassokosten bedragen € 40,00, het maximale bedrag conform de wet maximering incassokosten Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht. Na een gemiste betaling zullen de lessen voor uw kind gestopt worden en uw kind uit de zwemles verwijderd worden.

  

De incasseringen zullen aan het begin van de nieuwe maand worden geďncasseerd.

bv januari word in januari geďncasseerd etc. dus de maand word vooraf geďncasseerd. Voor vragen over betalingen: Administratie [administratie@sammyszwemschool.nl]

 

 Zwemles voor  Zwemvaardigheid 1.2.3 

45 min

1 x pw

€ 49,50 per maand

 Zeemeermin zwemmen

45 min

1 x pw

€ 100,- per cursus van 10 lessen

 Zwemles in groepjes van  4

45 min

1x pw

€ 60,= per maand

 Snorkelen 1.2.3

45 min

1 x pw

€ 49,50 per maand

 

Privé zwemles

 30 min 

€ 27.=

Bewegen oo Muziek / vrijzwemmen

 45 min

€4,25   

Trimmen/ banenzwemmen en techniek

 15 lessen

€ 56,=

Wedstrijdzwemmen  2x per week

 60 min

€ 25.=

Volwassen zwemles  1X per week

 45 min

€ 49.50

Volwassen zwemles  2x per week

 45 min

€ 99,=

   

Inschrijfgeld

€15.=

 

Diplomazwemmen

€40.=

 

Abonnement 

€56.=

Per 15 lessen , kaart half jaar

Abonnement 60 plus

€47.=

Per 15 lessen,  kaart half jaar

 

 Baby /peuter survival

30 min 

 Knipkaart 

€ 34,= per 5 lessen

 Baby peuter kleuter survival

30 min 

knipkaart

€ 68,= per 11 lessen

 Zwemles voor het ABC

45 min

1 x pw

€ 49.50 per maand

 


 x  deze prijzen zijn voor 2021

*elke jaar zal er een prijs verhoging zijn. 

Met een Abonnementskaart kunt u:

Doelgroepen: (Trimzwemmen, Familiezwemmen, bewegen op muziek, Vrij zwemmen, banenzwemmen).

Ook is het mogelijk om bij ons uw kinderfeestje te vieren, bijv. de verjaardag van uw kind.

Prijs in overleg.

 


Sammy's Zwemschool
Troubadour 13
3233 RH  Oostvoorne
E info.zwemles@sammyszwemschool.nl
KvK 60631090
Tags
 
Zwemschool Rijnmond Rotterdam Zwemles ZwemABC Zwemopleiding Europoort Albrandswaard Portugaal Zwemvaardigheid Snorkelen Baby Peuter Kleuter Sammy Sammy's Zwemmen Spijkenisse