Hier bent u: Nieuws

Waarom kiezen voor Sammy's Zwemschool?

 

Licentie voor Sammy’s Zwemschool

 
Rotterdam, 15-04-2016

Sammy’s Zwemschool voldoet aan hogere kwaliteitsstandaard voor het Zwem-ABC

 
Sammy’s Zwemschool uit Poortugaal en spijkenisse heeft de Licentie Zwem-ABC behaald. Daarmee voldoet Sammy’s zwemschool aan de nieuwe kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC, de Nationale Zwemdiploma’s. Jaarlijks haalt gemiddeld 95% van de kinderen een Zwemdiploma A. Dit onderstreept het belang van leren zwemmen in Nederland en het Zwem-ABC. In Nederland bestaat een uniek systeem van zwemdiploma’s en zwemonderwijs. De basis van het zwemonderwijs is het Zwem-ABC uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.
 
Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen – de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid, doordat een zwemlesaanbieder ook wordt getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwem lesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwem lesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure. Sammy’s Zwemschool heeft de Licentie Zwem-ABC behaald en voldoet daarmee aan deze nieuwe eisen.
 
Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, het kennisinstituut waarin de partijen RECRON, VSG en KNZB bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. Deze partijen streven naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen wordt gestimuleerd.
 
Marriët Mittendorff, voorzitter van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, over de Licentie Zwem-ABC: "In het verleden bestond er geen landelijke norm voor het afzwemmen. In elke provincie werd op een andere manier afgezwommen voor het diploma. Vanaf 1998 bestaat de huidige BREZ en moet iedereen bij het diplomazwemmen dezelfde vaardigheden laten zien. Met de Licentie Zwem-ABC komt er meer eenheid in de kwaliteit van de zwemlesaanbieder. Iedere ouder vindt het belangrijk dat zijn of haar kind les krijgt van een goed opgeleide zwemonderwijzer die gescreend is en een VOG heeft. De zwemlesaanbieders krijgen tot 1 januari 2018 de tijd om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Alleen zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van de Licentie Zwem-ABC mogen het Zwem-ABC uitgeven. Voor ouders is dit een belangrijke stap. Door te kiezen om je kind te laten afzwemmen voor het Zwem-ABC kies je heel bewust voor kwaliteit.

 

Sammy's Zwemschool

We geven les in diep water, waardoor meteen het zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het kind gestimuleerd wordt.

Wij geven les in kleine groepen met 1 zweminstructeur op maximaal 6 kinderen in Niveau 1 en 2.
Bij Niveau 3 en 4 worden de groepen maximaal 8 kinderen groot met 1 zweminstructeur.
 
Via het internetzwemscore systeem kunt u inloggen en zelf de vooruitgang blijven volgen samen met uw kind.
Dit kan ook via onze app. Zwemscores worden eens in de 4 á 5 weken aangepast, soms vaker afhankelijk van wat wij zien in de les.
 
Als u vragen heeft, kunt u die altijd stellen via mail of via telefoon.
U hoeft ook niet te wachten op een kijkles, want zowel kijken als vragen mag altijd.
 
Het inschrijfgeld is éénmalig 15 euro.
Nadat u de inschrijving heeft gedaan, moet u dit bedrag overmaken op onze rekeningnummer NL38ABNA0831437316 ten name van Sammy's Zwemschool.
Uw kind wordt opgeroepen voor zwemles, wanneer er plaats is.
De contributie wordt elke maand vooraf automatisch geïncasseerd.
 
Als uw kind al zwemles heeft gehad, geeft u dit aan bij het kopje 'opmerkingen' op het inschrijfformulier.
Wij nemen dan contact met u op voor een gratis proefles, zodat uw kind in het goede zwemniveau geplaatst wordt.
 
Wij werken met 4 niveaus.
Niveau 1: Watergewenning en plezier. (Als uw kind nog geen zwemles heeft gehad).
Niveau 2: Beenslagen.
Niveau 3: Armslagen en hele slagen.
Niveau A: Conditionering en perfectionering van de slagen.
 
 


 
 
 
 

Sammy's Zwemschool
Troubadour 13
3233 RH  Oostvoorne
E info.zwemles@sammyszwemschool.nl
KvK 60631090
Tags
 
Zwemschool Rijnmond Rotterdam Zwemles ZwemABC Zwemopleiding Europoort Albrandswaard Portugaal Zwemvaardigheid Snorkelen Baby Peuter Kleuter Sammy Sammy's Zwemmen Spijkenisse